Pan Jezus w małżeństwie część#1

You are currently viewing Pan Jezus w małżeństwie część#1
Pan Jezus w małżeństwie część#1

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaką rolę może odgrywać Pan Jezus dla nas w naszym małżeństwie? Jak dzięki łasce i wierze Pan Jezus zbliżył nas wzajemnie w naszym małżeństwie. Zapraszam do wysłuchania naszego podcastu o tym jak Pan pchnął nas do małżeństwa, a zarazem potem uzdrowił to, co było zepsute podczas naszego życia w świecie.

Małżeństwo, to nie tylko związek między dwiema osobami – to przymierze a zarazem wspólna droga, którą kroczymy z Bogiem. Kiedy oddajemy prowadzenie Panu Jezusowi i On staje się głową naszego małżeństwa, otwieramy drzwi na nieskończoną siłę miłości, wyrozumiałości i przebaczenie.

ZDROWE MAŁŻEŃŚTWO JEST ODDANE CHRYSTUSOWI

Każde małżeństwo ma swoje wyzwania. To naturalne. Ale z wiarą w Panu Jezusie możemy przekształcić te wyzwania w okazje do wzrostu duchowego i większej bliskości z naszym małżonkiem, którą przekuwamy na wzrost poznania Boga Ojca i Syna Bożego.

Kluczem do silnego, zdrowego małżeństwa jest umocnienie relacji z Bogiem. Kiedy skupiamy się na Jego naukach, na Jego miłości i na Jego przykazaniach, stajemy się lepszymi partnerami dla siebie nawzajem niechcącymi żyć w grzechach, a miłować się wedle Bożej miłości.


Dlatego niech Pan Jezus będzie fundamentem małżeństw. Niech Jego miłość kieruje naszymi działaniami i decyzjami. Niech Jego przykład będzie naszym wzorem do naśladowania.

Pamiętajmy, że małżeństwo to nie tylko wspólne życie, ale także wspólna podróż duchowa. I kiedy poddane życie Panu Jezusowi, możemy być pewni, że żadne burze nie zdołają nas pokonać.

Niech Boża łaska zawsze towarzyszy tobie i twojemu małżeństwu.