Duchowe Myśli cz.1 – Skała i Klucze

You are currently viewing Duchowe Myśli cz.1 – Skała i Klucze

Studiując wczoraj przed spaniem Słowo Boże, Pan wlał mi w serce, że powinienem dzielić się z wami przemyśleniami, które już od jakiegoś czasu zostały mi objawione, oraz to, o czym Pan na bieżąco mnie poucza. 

Proszę o modlitwy, abym wszystko potrafił przekazać i przedstawić w taki sposób, aby przynieść wszelką chwałę Bogu Ojcu i Synowi Bożemu. 

SKAŁA

Czytając Ewangelię Mateusza, rozdział szesnasty, przypomniała mi się pewna wykładnia fragmentu mieszczącego się w wersetach 18-19;

"On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie?
A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.
A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr[PETROS], i na tej[CHRYSTUSIE] opoce[PETRA] zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie."

Ewangelia Mateusza 16:15-19

Piotr – Petros (STRONG 4074) – tłumaczenie: kamień lub głaz
Opoka –  petra  (STRONG 4073) – tłumaczenie: skała, blok skalny 

Piotr – kamień, który nie jest skałą, za to jest częścią kościoła, który składa się z kamieni.

Prawdziwy kościół, którym jest ciało Chrystusa jest zbudowany na jedynym prawdziwym fundamencie – Skale (Petra) – na naszym Panu.

"Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.
Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus."

1 List do Koryntian 3:10-11

Całe Słowo Boże wskazuje, że prawdziwą skałą [PETRA] są zarówno Wszechmogący Ojciec jak i Wszechmogący Syn, możecie przeczytać tutaj:

KLUCZE

Zastanawiało mnie jednak, co może oznaczać, otrzymanie kluczy przez Piotra, zwłaszcza, że w Objawieniu Jana (werset poniżej) możemy przeczytać, że właśnie te klucze w posiadaniu i władaniu ma nasz Pan. 
"Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła."

Objawienie Jana 1:17-18

W tym wersecie możemy dostrzec wskazanie, że wśród apostołów Piotr zapoczątkował głoszenie Dobrej Nowiny najpierw Żydom (Pięćdziesiątnica – Dzieje Apostolskie rozdział 2), a następnie poganom (historia z Korneliuszem – Dzieje Apostolskie rozdział 10).

Każdy zbawiony otrzymuje klucz, którym jest Ewangelia, dla jednych miła woń życia ku życiu, a dla innych śmierci ku śmierci.

"Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą."

1 List do Koryntian 1:17-18