Aby wszyscy byli jedno…

You are currently viewing Aby wszyscy byli jedno…
“Aby wszyscy byli jedno” – piękne słowa, które możemy przeczytać w Ewangelii Jana ukazują część modlitwy Chrystusa, przed podróżą nad potok Cedron.

O jaką jedność modlił się Pan Jezus?

Czy jedność wśród uczniów, to akceptacja grzechów innych osób? 

Czy aby odpowiednio rozumieć jedność o jakiej mówił Zbawiciel, wystarczy nam tylko jeden werset?

Wiele pytań można snuć, a słowa Chrystusa są wykorzystywane coraz częściej przez propagandę instytucji, idących za ekumenią. Czy o taką właśnie jedność Panu Jezusowi chodziło? 

ROZWIJAJĄCY SIĘ TREND

W ostatnim czasie widać szybki wzrost ekumenicznych działań, a cały ten ruch nabiera rozpędu. W Łodzi pod koniec tegorocznych wakacji, odbył się duży koncert ekumeniczny, w którym brały udział znane twarze muzyki uwielbieniowej. Nie zabrakło przemówień o ekumenicznej (fałszywej) jedności. Protestanci i katolicy wzywali do wspólnego braterstwa, zachęcali do poszukiwania swojego miejsca w ekumenicznych zborach i wspólnotach katolickich, wskazując do tego stronę internetową, na której można odnaleźć więcej informacji.

Natomiast w lutym tego roku również w Łodzi odbyła się konferencja o nazwie “Już czas” kierowana do “chrześcijańskich” liderów. Jak możemy przeczytać na ich stronie stworzonej z tej okazji:
  • Pełnisz przywódczą rolę w Ciele Chrystusa?
  • Jesteś zaangażowany w posługę przywódczą w swojej wspólnocie lub społeczności?
  • Prowadzisz wspólnotę kościelną, parafię, służbę, diakonię, zbór, społeczność, grupę modlitewną?
  • Jesteś biskupem, księdzem, klerykiem, pastorem, liderem świeckim?
  • Jesteś liderem, animatorem, moderatorem, odpowiedzialnym?
  • Jesteś w miejscu wpływu i kształtujesz rzeczywistość w swojej wspólnocie lub społeczności?
Jak widać po powyższym cytacie intencją tego ruchu jest tworzenie fałszywych nauczycieli i proroków w celu kontroli nieświadomych wiernych. Ta fałszywa jedność chcę szkolić ludzi do szerzenia propagandy, która nie ma nic wspólnego z naukami naszego Pana. Takie postępowanie i wciąganie ludzi we wspólne jarzmo tych, którzy żyją w grzechach oddala od Boga. Dlatego każdy powinien odstąpić od takich praktyk jak najszybciej, a jeśli jesteś w takim zborze, zastanów się dokąd zmierzacie.

"Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą."

Dzieje Apostolskie 20:29-30

DLACZEGO TO FAŁSZYWA JEDNOŚĆ?

Nie jedna osoba się zastanawia, dlaczego nazywamy to fałszywą jednością? Jednak nasuwa się tutaj kontrpytanie, jak rozpoznać prawdziwą jedność? 

Jedność w tych ruchach jest fałszywa, bo nie idzie z prawdą Bożej nauki. Według tych ludzi, jak zresztą świata żyjącego w grzechu i oddającego się grzesznym pożądliwością, można wierzyć jak się chcę, a Bóg jest Bogiem każdego.
Jest to zwodnicza mowa, która ma uwieźć ludzi nie ugruntowanych na Słowie Bożym i szukających poklepywania po plecach w momentach nieodpowiedniego zachowania. Pan Jezus uczył wszystkich ludzi, że wąska jest droga do Królestwa Niebios, a osiągnie ją między innymi ten kto pełni wolę Ojca.
"Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie."

Ewangelia Mateusza 7:21

Jeżeli cały ten ruch staje się zbieraniną fałszywych nauk, w którym można znaleźć akceptację podążania za pożądliwościami tego świata, trwanie w kultach bałwochwalczych, modlitwach kierowanych do stworzenia, usprawiedliwianie ponownych ślubów i wiele wiele innych.

Czy ludzie chcący iść za Bogiem całym sercem, duszą, umysłem, całym sobą powinni się wplątywać w zło z innymi i mówić, że to jest jedność o którą modlił się Chrystus?

Odpowiedź jest jednoznaczna! NIE! 

Pan mówił, abyś uciekał z takiego zboru i nie brał na siebie ich grzechów.

Czy ludzie chcący iść za Bogiem całym sercem, duszą, umysłem, całym sobą powinni się wplątywać w zło z innymi i mówić, że to jest jedność o którą modlił się Chrystus?

Odpowiedź jest jednoznaczna! NIE! 

Pan mówił, abyś uciekał z takiego zboru i nie brał na siebie ich grzechów.

"Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię.
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała; czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami.
Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od niego?
Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje."

1 List do Koryntian 10:14-23

KROK PO KROKU

Wszystko to prowadzi do powolnego łączenia się tych instytucji, a jednym z głównych motorów napędowych jest “Światowa rada Kościołów”, która powstała w celach ekumenicznych. Jednym z warunków do przystąpienia do rady Kościołów jest podzielanie wiary w dogmat chrystologiczny oraz trynitarny. 
"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami."

Ewangelia Mateusza 23:15

Musiała powstać taka rada, która zacznie zrzeszać ze sobą instytucje, które mają sprzeczne spojrzenie na zbawienie, wiarę, Biblię itp. Jest to krok by pod znakiem krzyża dokonać fałszywej jedności, która będzie jednym głosem przyjmować jedność światowej religii, którą dzisiaj wiele osób rozpoznaje pod nazwą Coexist. 
Światowa rada kościołów miała zebranie 8 września 2022r. tuż przed zaplanowanym spotkaniem 14-15 września 2022r. “Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych”, na których ekumenizm postępuje kroki ku jedności wyznaniowej. Na tym kongresie można było usłyszeć, o zjednoczeniu religii Abrahamowych i że Judaizm, Islam i “Chrześcijaństwo” mają tego samego Boga, a wszyscy jesteśmy “braćmi i siostrami” idącymi różnymi ścieżkami, które prowadzą do jednego wspólnego Boga. Mogło by się wydawać, ze katolicyzm, który de facto nie jest chrześcijaństwem, wypowiada się w swoim imieniu, ale tak nie jest. Reprezentuje wszystkie instytucje z pod znaku krzyża, które biorą udział w ekumenii. 
Ludzie pracujący na rzecz fałszywej jedności nie próżnują, również Polscy zwolennicy zebrali się trzy tygodnie po zebraniu kongresu światowych religii i ruszyli do Watykanu, gdzie wspólnie spędzili czas z Franciszkiem od którego otrzymali pogańskie koraliki zwane różańcem. Chwilę po tym spotkaniu pan Bergolio wypowiedział szokujące słowa i zaczął grać w otwarte karty; 
"nie musimy obawiać się sytuacji, w której ktoś, kto tyle co usłyszał przesłanie Dobrej Nowiny, wybierze inną wspólnotę wiary niż nasza.(katolicka)”

powiedział Franciszek

Wygląda na to, że wspólne decyzje ekumenicznych ruchów i instytucji im podlegającym podjęły już decyzję o wmawianiu ludziom, że nie ważne jak wierzysz i tak dojdziesz w ten sposób do Boga. 
 
Jak jesteśmy przy wypowiedziach Franciszka warto wspomnieć o słowach wypowiedziach 14-15 września w Kazachstanie; 
„skoncentrowany nie na wartości handlu, ale na relacjach międzyludzkich: na szacunku, na szczerości dialogu, na niezastąpionej wartości każdej osoby, na współpracy; na braterskiej drodze, aby wspólnie podążać ku pokojowi… Nadeszła godzina, aby otrząsnąć się z tego fundamentalizmu, który zanieczyszcza i powoduje erozję wszelkiego wyznania wiary, nadeszła godzina, aby uczynić serce czystym i współczującym”

powiedział Franciszek.

Fundamentalizm w pojęciu chrześcijaństwa to wiara i trzymanie się zasad Biblijnych danych przez Wszechmogącego Boga Ojca i Wszechmogącego Syna Bożego i wypełnianiu ich całym sercem. Atak wyprowadzony przez biskupa Rzymu nie jest pierwszym z tego rodzajów, podobnych słów użył już na radzie ONZ w kierunku Biblijne wierzących chrześcijan. 

PROROCTWO Z KSIĘGI PRZYSŁÓW

Pan kiedyś otworzył nasze oczy i ukazał proroctwo znajdujące się w księdze Przysłów w rozdziale siódmy opisujący “nierządnice”, która jest przenośnią do fałszywego kościoła. 
"Synu mój! Strzeż moich słów i zachowaj moje przykazania u siebie!
Strzeż moich przykazań, a będziesz żył, strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy!
Przywiąż je do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca!
Mów do mądrości: Jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem,
Aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa.
Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę,
Zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, Który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi
O zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku.
I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna;
Jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu;
To jest na ulicy, to znowu na placach, wyczekuje przy każdym narożniku,
Obejmuje go i całuje, z zuchwałą twarzą mówi do niego:
Miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby,
Dlatego wyszłam, aby cię spotkać; gorliwie cię szukałam i znalazłam.
Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego,
Moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem.
Chodź! Upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta,
Gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką.
Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni.
Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami; swoją gładką mową usidliła go.
Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, Aż strzała przeszyje mu wątrobę; jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust!
Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami!
Gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała.
Jej dom - to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci."

Przysłów 7:1-27

Pan przez Salomona pawie 3 tysiące lat temu przestrzegał przed fałszywymi wyznaniami, które pociągną do śmierci duchowej i sprawią, że łatwo pobłądzić. Pan napomina ludzi, aby trzymali się prawa Bożego, trwali w Jego mądrości i trwali w Nim. wówczas ostoimy się przed pułapką, jaka została zastawiona na ludzi wierzących.

Pan podkreśla, kto będzie strzegł prawa Bożego, będzie żył, nie umrze w śmierci duchowej, która jest zapłatą za grzech. 
"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

List do Rzymian 6:23

Często u wielu głosicieli można usłyszeć mydlenie oczu w postaci ewangelii sukcesu, o tym, że jak idziesz za Panem Jezusem to będziesz opływać w stosy gotówki i inne luksusy. W ekumenicznych instytucjach możemy zobaczyć wzajemne poklepywanie się po plecach w złym postępowaniu, wciągając ludzi w letnie chrześcijaństwo. Dzisiaj jesteśmy krok dalej, gdy lada dzień w tak zwanych Ewangelickich zborach będą mówić, że modlitwy do zmarłych to nic złego, że figury w Katolicyzmie to tak naprawdę nie jest bałwochwalstwo, a wszystko to będzie się dziać ku dalszemu postępowi i ujednoliceniu pod łatką “Chrześcijaństwa”. Strzeżcie się i módlcie się za ludzi którzy wpadli w sidła takich zborów, ale również za tych, którzy dzisiaj ich do tego kierują, aby ich oczy się otworzyły i odstąpili od tego błędnego postępowania. 
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich."

Ewangelia Mateusza 7:15-20

"Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą."

Dzieje Apostolskie 20:29-30

FAŁSZYWY DOM RODZINY ABRAHAMA

Postęp idący ku jednej światowej religii prowadzi do budowania w jednym miejscu meczetu, synagogi i rzekomej świątyni “Chrześcijańskiej”. Mieścić ma się w mieście Abu Dhabi czyli stolicy Emiratów Arabskich. 
Budowa trwa i według planów ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
Całe to centrum religijne ma stać się wizytówką Chrislamu, który staje się połączeniem religii Islamu, Judaizmu i Katolicyzmu. Każda z tych religii błądzi i idzie za fałszywymi naukami i za głosem swojego serca. Bóg błogosławił dwie świątynie zbudowane w Jerozolimie, zwane pierwszą i drugą Salomona, które zostały według woli Boga zniszczone, a świątynią w Nowym Przymierzu stało się nasze ciało, gdzie Ojciec wraz Synem w zbawionych ludziach żywo działają i przebywają. 
"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych"

Dzieje Apostolskie 17:24

"Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście."

1 List do Koryntian 3:17

Spotkanie które odbyło się w dniach 14-15 września o którym wspominaliśmy, również jest mocno powiązany z budową, nie tylko tego kompleksu religijnego, ale także Chrislamu, który został ustanowiony podczas tego kongresu, zwanym dokumentem ludzkiego braterstwa. 
"Wydawajcie więc owoc godny upamiętania; Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone."

Ewangelia Mateusza 3:8‭-‬10 

Abraham czekał na swój dom Niebiański – Nowe Jeruzalem.
"Przez wiarę Abraham okazał posłuszeństwo wezwaniu, aby pójść do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
Przez wiarę mieszkał w ziemi obiecanej jak w ziemi obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy,
Bo oczekiwał miasta mającego fundamenty, którego architektem i budowniczym jest Bóg."

List do Hebrajczyków 11:8-10

JEDEN Z OSTATNICH SYGNAŁÓW

Nadszedł czas, gdy ludzie uczęszczający do instytucji dostali jasny i klarowny sygnał, albo idziesz za Bogiem i Jego Chrystusem w taki sposób, jaki jest przedstawiony w Biblii pełniąc wolę Bożą, albo idziesz za tymi ludźmi, którzy mówią, że ich braćmi są ci, którzy bluźnią Synowi Bożemu. 

Judaizm zaprzecza, że Pan Jezus jest Chrystusem. 
"Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.
Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna."

2 List Jana 1:7-9

Islam zaprzecza, ze Bóg Ojciec ma Syna. W Koranie można przeczytać: 
„I powiedz: «Chwała niech będzie Bogu, który nie wziął sobie żadnego syna, który nie ma żadnego współtowarzysza w królestwie, który nie ma żadnego opiekuna przeciw poniżeniu!» Wysławiaj Go, głosząc: «Bóg jest wielki!»”

Koran (S. 17,111)

W Jerozolimie na ścianie meczetu Al-Aksa, widnieje napis:

“.O Boże, pobłogosław Swojego Posłańca i Swojego sługę Jezusa, syna Marii. Pokój niech będzie z nim w dniu jego narodzin, w dniu jego śmierci i w dniu, w którym zostanie wskrzeszony!”

Zaprzeczają zmartwychwstaniu Mesjasza i odrzucają Jego Boskość. 

A Bóg Ojciec przez Pismo Święte mówi, że Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, który zmartwychwstał, że jest Jego umiłowanym Synem i że nikt nie zna Ojca i Syna, a w rzeczywistości tylko Oni siebie wzajemnie.
"W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.
Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić."

 Ewangelia Mateusza 11:25-27

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."

Ewangelia Jana 3:16-18

Uciekajcie od tych instytucji póki macie czas, módlcie się za ludzi, którzy oddali się fałszywym naukom i wstawiajcie się za nimi i fałszywymi nauczycielami u Pana, aby im otworzył oczy.